Vooraankondiging: Op 5oktober 2019 organiseert de Ouder en Familie-Vereniging Maasveld in samenwerking met het managementteam van Maasveld een themadag.
Mogelijk is het u opgevallen, dat de prachtige schilderijen, die het oude ontmoetingscentrum sierden, geen plaats hebben gekregen in het nieuwe Multi Functionele Centrum.
Zondag 16 juni was het jaarlijkse boerderijfeest op Maasveld. Dit jaar was het thema: ”Echte mannen”. Het weer werkte gelukkig mee. Het was dan ook gezellig druk rondom de boerderij.
Op 30 juni wordt er weer tussen 14:00u en 16:00u gekiend in de grote zaal van het Multi Functioneel Centrum op Maasveld.
Op zondag 16 juni vindt er weer het jaarlijks Boerderijfeest plaats op Maasveld. Deze keer is het thema "Echte Mannen". 
Op zondag 19 mei vind er een gezellige sfeermuziek-middag plaats op Maasveld. Deze wordt tussen 14:00u en 16:00u geheel verzorgd door Loek Boesten in de zaal van het nieuwe Multi Functioneel Centrum.
Uw bestuur heeft de jaarstukken voor 2019 gereed. Behoudens het verslag van de penningmeester, worden deze stukken ook beschikbaar gesteld via deze website.
Regelmatig wordt door Maasveld een nieuwsbrief uitgebracht met daarin opgenomen de mededelingen vanuit de Directie, mededeligen vanuit de Verwantenraad en mededelingen vanuit de Ouder- en Familievereniging Maasveld. 
Op 27 april as wordt, tussen 14:00u-16:00u., in de zaal van het nieuwe MFC het jaarlijkse koningskien-kienen gehouden. Er zijn mooie prijzen te winnen en bovendien is het er altijd gezellig.
Pagina 2 van 9

Het kunstatelier van Maasveld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steun de bewoners van Maasveld en koop 5 wenskaarten voor €5.

Voor meer informatie: 

blikvenger@maasveld.koraalgroep.nl

 

Deze website wordt in nauwe samenwerking met de Bewonersraad, Ouder- en Familievereniging Maasveld, Verwantenraad en Maasveld onderhouden.

 

Evenementen

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.