Palliatieve zorg in Maasveld

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Palliatieve Zorg in Maasveld: Leven toevoegen aan de dagen in plaats van dagen aan het leven

De oorsprong van de palliatieve zorg ligt in Engeland, waar in 1967 het eerste hospice werd geopend in Londen. Sindsdien is deze zorg wereldwijd verbreid geraakt en de kennis eveneens verbreed, maar de kern is nog steeds hetzelfde: het bieden van kwaliteit van leven wanneer iemand door een ziekte binnen afzienbare tijd hierdoor zal komen te overlijden.

Dat klinkt heel abstract, want wat is ‘kwaliteit van leven’? Bovendien verandert het perspectief van je leven, als je weet, dat er sprake is van een ziekte, die niet meer te genezen is. Dan kijk je anders tegen je leven en de kwaliteit er van aan. Dan kunnen gewone dingen ineens heel belangrijk worden. Ditzelfde geldt ook voor cliënten van Maasveld. Ook bij hen kan er sprake zijn van een ziekte, waardoor men op termijn kan komen te overlijden. Dit kan een hart- of nierprobleem zijn, maar je kunt ook denken aan dementie of kanker. Een heel breed spectrum dus, waarbij de gemeenschappelijke deler de verwachting is, dat er geen genezing meer mogelijk is.

De palliatieve zorg in Maasveld is gericht op het invulling geven aan de persoonlijke wensen van de cliënt. Maar wat is voor cliënten zelf het belangrijkste in hun laatste levensfase? Wij vroegen het een groep van 10 cliënten, die reeds verschillende keren geconfronteerd waren met het overlijden van een medecliënt op hun leefgroep. Enkele vragen en – opmerkelijke – reacties:

Vond je het fijn dat jouw medecliënt(e) thuis bleef of had je liever gehad dat hij/zij naar het ziekenhuis of naar een andere afdeling zou zijn gegaan?
‘Als je een oude boom verplaatst, gaat ze dood’. Je moet iemand niet verplaatsen, maar we hebben extra personeel nodig. Iemand moet op de afdeling kunnen blijven

Heb je het gevoel gehad, dat je genoeg/te weinig aandacht kreeg tijdens de ziekte/sterven van jouw huisgenoot?
Degene die ziek is, heeft alle aandacht nodig, maar als iemand langer ziek is, zou het fijner zijn als er meer tijd beschikbaar is voor ons. Je kunt beter uitpraten dan dat het op je hart blijft liggen.

Vind jij, als je zelf erg ziek bent, dat alles gedaan moet worden om je zo lang mogelijk in leven te houden? Ook als dit betekent, dat je daarvoor naar het ziekenhuis moet sterven?
Nee, liever tussen bekenden blijven, mijn medebewoners en vertrouwde personeel. Zo kan ik rustig naar Onze Lieve Heer gaan. Ik wil geen operatie om mijn leven te rekken.

Dit gesprek met cliënten heeft ons duidelijk gemaakt waar de belangrijkste wensen liggen van cliënten. Goede lichamelijke verzorging wordt geboden, zo vinden cliënten. Maar het belangrijkste is toch de tijd en de aandacht voor de persoonlijke beleving. Goede verzorging is onontbeerlijk, maar warmte en nabijheid zijn minstens zo belangrijk om jezelf veilig en geborgen te weten in deze moeilijke fase van het leven. Juist op dit aspect wordt door de cliënten zelf de grootste nadruk gelegd. Voor hen is dit kwaliteit van leven.

Om goede palliatieve zorg te verlenen wordt daarom veel nadruk gelegd op de attitude van medewerkers in de zorgverlening. Rust, regelmaat en aandacht bieden is de basis, die alles te maken heeft met bejegening. De bovenstaande wensen worden het beste ingevuld, door bewust te zijn van de wijze waarop wij omgaan met elkaar. Een medewerker verwoordde dit aldus: “In de laatste levensfase werk je op een andere manier met de cliënt. Je zet rustige muziek op of juist geen muziek, je verzorgt de cliënt niet meer alleen maar met z’n tweeën. In ons team wordt veel geknuffeld met de cliënt die stervende is. Door lichamelijke nabijheid en rustige verzorging wordt extra liefdevolle aandacht aan de cliënt gegeven. Maar ook medecliënten zijn belangrijk in de zorg. Cliënten wonen soms al twintig of dertig jaar samen. Ook voor hun gevoelens dragen we zorg”.

Palliatieve zorg is dus breder dan medische zorg: alle facetten van het leven komen naar voren en bij elkaar: lichamelijke en psychische aspecten, maar ook geestelijke en sociale. En soms staat het ene, dan weer het andere op de voorgrond. En dit kan dan weer binnen een dag veranderen. Dan zullen we dus flexibel inspelen op de behoefte van de cliënt. In Maasveld beschikken we verder over alle noodzakelijke faciliteiten: adequate medische zorg, verpleegkundige zorg, maatschappelijk werk, gedragswetenschappelijke ondersteuning en geestelijke verzorging. Juist door goede samenwerking wordt gestreefd naar een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase voor de cliënt.

Binnen de palliatieve zorg is een heel belangrijke rol weggelegd voor familie en mantelzorgers. Als je niet veel meer kunt doen, dan is het belangrijk, dat je er kunt zijn. Iemand, die er voor de cliënt helemaal is, die hem of haar kent en weet wat als prettig of niet prettig wordt ervaren. Iemand, die tijd heeft, zodat de cliënt zo min mogelijk alleen is en de warmte en geborgenheid voelt, die heel belangrijk is. Dat is een grote meerwaarde. Of je kunt nog samen naar buiten om een wandelingetje te maken. Gewoon samen een kopje thee drinken. Genieten van het samenzijn. Kwaliteit van leven zit niet in de grote, maar in de gewone en kleine dingen: die zijn belangrijk. De wens van de cliënt staat voorop en wij volgen. En cliënten geven het zelf aan: wij hoeven geen toeters en bellen, maar goede verzorging, rust en aandacht is voldoende.

logo maasveld rgb 100Bron: Maasveld

Lees 665 keer

Het kunstatelier van Maasveld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steun de bewoners van Maasveld en koop 5 wenskaarten voor €5.

Voor meer informatie: 

blikvenger@maasveld.koraalgroep.nl

 

Deze website wordt in nauwe samenwerking met de Bewonersraad, Ouder- en Familievereniging Maasveld, Verwantenraad en Maasveld onderhouden.

 

Evenementen

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.