Na twee Coronajaren, was er dit jaar weer een volwaardige boerderijfeest mogelijk.

Van deze gelegenheid werd massaal gebruik gemaakt. Het plein bij de boerderij was haast te klein door de grote opkomst. Natuurlijk speelde het mooie weer ook een grote rol.

Op zondag 31 juli is er een grote KIEN-MIDDAG in de zaal van Plein 15. We spelen deze middag voor grote en natuurlijk mooie prijzen. Ook vallen er twee afdelingstaarten te winnen!!

Na twee Coronajaren mag er weer een heus boerderijfeest worden gehouden op Maasveld.

Uw bestuur heeft de jaarstukken voor 2021 gereed.

Behoudens het verslag van de penningmeester, worden deze stukken ook beschikbaar gesteld via deze website. U kunt via onderstaande link betreffende stukken downloaden:

Op Maasveld zijn ze niet voor één gat te vangen: Omdat de kerstmarkt (weer) niet door mocht gaan, is er een alternatieve kerstactiviteit bedacht in de vorm van enkele foodtrucks op het centrale plein.

LogoSchildersclub

Klik op bovenstaand logo voor bezichtiging van de kunstwerken.

Deze website wordt in nauwe samenwerking met de Bewonersraad, Ouder- en Familievereniging Maasveld, Verwantenraad en Maasveld onderhouden.

Evenementen

  • 15 aug
    Activiteiten 09:00 to 16:00

  • 19 sept
    Activiteiten 09:00 to 16:00

  • 17 okt
    Activiteiten 09:00 to 16:00