De jaarwisseling is voor menigeen een moment om achterom te kijken naar het voorbije jaar. Belangrijke vraag hierbij is: was het een goed jaar?
Op zondag 16 december was het weer zover, de Kerstmarkt op Maasveld. Een doorgaans, door jong en oud, druk bezocht evenement.
Inmiddels is het een traditie geworden dat op het eind van december in de grote zaal van het Ontmoetingscentrum op Maasveld nog eens wordt teruggekeken naar het voorbij jaar. 
Hierbij nodigen wij U van uit voor onze jaarlijkse Kerstmarkt in Maasveld voor bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.
Bij gelegenheid van allerzielen heeft op 4 november een viering plaatsgevonden, waarbij alle overleden bewoners van het afgelopen jaar zijn herdacht.
Komende zondag is de intocht van Sinterklaas, wegens te weinig aanmeldingen in de middag komt deze helaas te vervallen.
Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigt het Bestuur van de Ouder- en Familie Vereniging Maasveld u uit om deel te nemen aan een gezamenlijke viering van Allerzielen, die wij in nauwe samenwerking met Maasveld aan het voorbereiden zijn.
Het was een prachtige dag: het was droog en warm, maar niet te warm, de voorbereidingen waren door een enthousiast team gedaan en er waren ongeveer 50 vrijwilligers in de weer.
Zoals aangekondigd in de brief, die u onlangs van het bestuur van de Ouder- en Familie Vereniging Maasveld heeft ontvangen, zijn volgende stukken op onze website geplaatst:
Pagina 5 van 5
LogoSchildersclub

De Schildersclub van Maasveld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steun de bewoners van Maasveld en koop voor een leuk prijsje een zelfgemaakte schilderij of kunstwerk.

Klik op bovenstaand logo voor bezichtiging van de kunstwerken.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Elsa Vos - 06-30025330 

Deze website wordt in nauwe samenwerking met de Bewonersraad, Ouder- en Familievereniging Maasveld, Verwantenraad en Maasveld onderhouden.

Evenementen

  • 19 dec
    Activiteiten 09:00 to 16:00

  • 16 jan
    Activiteiten 09:00 to 16:00

  • 20 feb
    Activiteiten 09:00 to 16:00