Mensen geven zelf aan wat zij belangrijk vinden in hun leven. Ook mensen met een verstandelijke of meervoudige complexe beperking geven dit aan en wij proberen daar op Maasveld waar mogelijk in te ondersteunen.

Onze missie is om mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen. Daar zetten wij ons dagelijks voor in!

Neem een kijkje op de website van Maasveld voor meer informatie over Maasveld

Maasveld

LogoSchildersclub

De Schildersclub van Maasveld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Steun de bewoners van Maasveld en koop voor een leuk prijsje een zelfgemaakte schilderij of kunstwerk.

Klik op bovenstaand logo voor bezichtiging van de kunstwerken.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Elsa Vos - 06-30025330 

Deze website wordt in nauwe samenwerking met de Bewonersraad, Ouder- en Familievereniging Maasveld, Verwantenraad en Maasveld onderhouden.